Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільстваFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.08
    кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
  • Дрьомін Віктор Миколайович
    завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету "Одеська юридична академія", доктор юридичних наук, професор, Член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник Одеського центру з проблем вивчення організованої злочинності та корупції