Організаційно-правові основи діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Капустін, Андрій Володимирович
dc.contributor.author Капустін, А. В.
dc.contributor.author Капустин, Андрей Владимирович
dc.contributor.author Kapustin, Andrii V.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2021-01-25T17:42:34Z
dc.date.available 2021-01-25T17:42:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Капустін А. В. Організаційно-правові основи діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні / А. В. Капустін // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 114-126. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14148
dc.description Капустін А. В. Організаційно-правові основи діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні / А. В. Капустін // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 114-126. en_US
dc.description.abstract У статті проаналізовано організаційно-правові основи діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні. Досліджено, у порівнянні, правова основа, функції та склад Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права та Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні. Доведена значна роль Комісій у координації процесу реалізації міжнародного гуманітарного права в Україні. Зроблені пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні. en_US
dc.description.abstract В статье проанализированы организационно-правовые основы деятельности комиссий по имплементации международного гуманитарного права в Украине. Доказано, по сравнению, правовая основа, функции и состав Межведомственной комиссии по имплементации в Украине международного гуманитарного права и Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине. Доказана значительная роль комиссий в координации процесса реализации международного гуманитарного права в Украине. Сделанные предложения по повышению эффективности деятельности Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине.
dc.description.abstract The organizational and legal bases of activity of commissions on implementation of international humanitarian law in Ukraine are analyzed. The legal basis, functions and composition of the Interdepartmental Commission for the Implementation of International Humanitarian Law in Ukraine and the Interdepartmental Commission on the Application and Implementation of International Humanitarian Law in Ukraine are compared. A significant role of the Commission in the coordination of the implementation of international humanitarian law in Ukraine has been demonstrated. Proposals have been made on improving the effectiveness of the Interdepartmental Commission on the Application and Implementation of International Humanitarian Law in Ukraine.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса: Фенікс en_US
dc.subject міжнародне гуманітарне право en_US
dc.subject імплементація en_US
dc.subject Міжвідомча комісія з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права en_US
dc.subject Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні en_US
dc.subject международное право en_US
dc.subject имплементация en_US
dc.subject Межведомственная комиссия по имплементации в Украине международного гуманитарного права en_US
dc.subject Межведомственная комиссия по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине en_US
dc.subject international humanitarian law en_US
dc.subject implementation en_US
dc.subject the Interdepartmental Commission for the Implementation of International Humanitarian Law in Ukraine en_US
dc.subject the Application and Implementation of International Humanitarian Law in Ukraine en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::International law en_US
dc.title Організаційно-правові основи діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record