Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 27

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 27

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Гельветика, 2020)
  У збірнику наукових праць Національного університету "Одеська юридична академія" опубліковано статті провідних учених НУ ОЮА, докторів та кандидатів наук, а також відомих правників з інших вузів України. Збірник статтей ...
 • Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню полігамії в Індії, яка розглядається у контексті питань Тендерної рівності та Тендерної дискримінації у шлюбі. Ґендерно-правовий аналіз, покладений в основу дослідження, дає змогу подивитися ...
 • Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Оптимальним розвитком кримінального права є його стійкий розвиток. Це стосується технічного складника динаміки кримінального права, що зумовлюється і змістовим, і сучасним ідеологічним її спрямуванням. Під стійким розвитком ...
 • Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розглянуто тактичні засади взаємодії слідчого, слідчого судді з експертом під час використання спеціальних знань у рамках кримінального провадження. Зазначено, що головним критерієм визначення процесуальних форм ...
 • Біліченко, Валерій Віталійович; Біліченко, В. В.; Биличенко, Валерий Витальевич; Bilichenko, Valerii V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті охарактеризовано основні міжнародні стандарти дотримання прав людини. Визначено основні історичні моменти формування системи прав людини та громадянина. У цій статті подано можливі варіанти покращення та модернізації ...
 • Волуйко, Оксана Миколаївна; Волуйко, О. М.; Волуйко, Оксана Николаевна; Voluiko, Oksana M.; Дручек, Олена Василівна; Дручек, О. В.; Дручек, Елена Васильевна; Druchek, Olena V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті обґрунтовано необхідність подальшого осмислення в теорії і удосконалення на практиці процесу взаємодії органів і сил поліції з громадою для забезпечення безпеки та громадського порядку. Проаналізовано стан розробки ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Гуйван, Петр Дмитриевич; Huivan, Petro D. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню актуального питання про сутність і темпоральні прояви такого об'єктивно наявного феномена, як охоронно-правове відношення. У роботі наданий розгорнутий аналіз доктринальних напрацювань різних ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давидова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена аналізу категорії «правочин» у чинному законодавстві України та розгляду можливих напрямів її трансформації в умовах рекодифікації цивільного законодавства. Проаналізовані положення Цивільного кодексу ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена висвітленню у загальнотеоретичному контексті окремих аспектів організації процесу правозастосування як категорії особливої форми реалізації права, що полягає у державно-владній реалізації правових приписів, ...
 • Матвєєва, Лілія Георгіївна; Матвєєва, Л. Г.; Матвеева, Лилия Георгиевна; Matvieieva, Liliia H. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Проблема формування правової еліти в українському суспільстві за сучасних умов набуває особливої актуальності. Кардинальна зміна суспільних цінностей зумовлює суттєві зміни і у правовому регулюванні. Україна у своєму ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Органи самоорганізації населення за рахунок активізації інтересу населення до місцевих справ, місцевих проблем та до пошуку оптимальних шляхів їх вирішення сприяють підвищенню рівня громадської свідомості і подальшому ...
 • Смичок, Євген Михайлович; Смичок, Є. М.; Смычок, Евгений Михайлович; Smychok, Yevhen M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Статтю присвячено актуальній у податково-правовій сфері проблематиці причин податкового формування судової доктрини у доктрині податкового права. Так, автором було виокремлено та детально проаналізовано причини формування ...
 • Чабан, Олена Анатоліївна; Чабан, О. А.; Чабан, Елена Анатольевна; Chaban, Olena A. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У роботі досліджується інститут похідного позову в Англії та Уельсі з моменту виникнення цього виду позову в прецедентному праві до моменту закріплення процедури подання похідного позову Законом про Компанії 2006. Аналізуються ...