Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – Випуск 88

Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – Випуск 88

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 88 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – 190 с. Укр., англ і рос. мовами.

Recent Submissions

View more