Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.016

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.016

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.016 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Осадчого Юрія Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 72 від 20 січня 2021 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2020 року № 1392 (зі змінами), від 24 грудня 2020 року № 1555 (зі змінами)"

Recent Submissions