Спеціалізована вчена рада СРДФ 41.086.011

Спеціалізована вчена рада СРДФ 41.086.011

 

Спеціалізовану вчену раду СРДФ 41.086.011 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Єфтенія В’ячеслава Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1472 від 26 листопада 2020 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»

Recent Submissions