Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спортіFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.014
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.014 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Акуленко Тетяни Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право» утворено відповідно до Наказу МОН № 72 від 20 січня 2021 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2020 року № 1392 (зі змінами), від 24 грудня 2020 року № 1555 (зі змінами)