Матеріали до вивчення навчальної дисципліни «Історія України» здобувачами вищої освіти ступеня бакалавра на факультеті психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». Заочна форма навчання 2020-2021 н.р.Files in this item

This item appears in the following Collection(s)