Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України». Рівень освіти - перший (бакалаврський) рівень. Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки». Спеціальність - 053 «Психологія»Files in this item

This item appears in the following Collection(s)