International Legal and Philosophical Aspects of the New Protection Concept of the Common Heritage of Mankind: Philosophical and Legal WorldviewFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Голосніченко Іван Пантелійович
    заступник директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Заслужений юрист України