Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.017

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.017

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.017 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кушнерука Дмитра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 237 від 19 лютого 2021 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Recent Submissions

  • Кушнерук, Дмитро Володимирович (Одеса, 2021)
    Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці спеціальним комплексним дослідженням підстав виникнення права державної власності за цивільним законодавством України. У межах дослідження здійснено комплексний аналіз ...