Магновський Ігор Йосифович

Магновський Ігор Йосифович

 

Recent Submissions

 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса, 2022)
 • Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.; Негара, Родион Витальевич; Nehara, Rodion V.; Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Стець, Олег Миколайович; Стець, О. М.; Стец, Олег Николаевич; Stets, Oleh M. (FCLAR, 2021)
  In the prevailing era, the positive effect of using the media, especially computers, is not hidden from anyone and based on this, the use of multimedia in teaching English can play a significant role because of the various ...
 • Магновський, І. Й.; Mahnovskyi, I. Y. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена викладенню в теоретико-правовому аспекті участі громадськості у формуванні й здійсненні публічної влади в Україні. Означено нагальні проблеми реалізації права участі громадськості в організації публічної ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена висвітленню у правовому аспекті осмислення розвитку місцевого самоврядування в Україні у процесі становлення громадянського суспільства, в умовах викликів сьогодення. Наголошується на особливому місці ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Angelica R.; Krusian, Anzhelika R.; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Шкарпицька, Вікторія Кирилівна; Шкарпицька, В. К.; Шкарпицкая, Виктория Кирилловна; Shkarpytska, Viktoriia K. (FEPR, 2019)
  The article contains considerations on public service principles in Ukraine, since a new approach is developed to define both fundamental principles of public authority activity and their content due to public power ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Стець, Олег Миколайович; Стець, О. М.; Стец, Олег Николаевич; Stets, Oleh M.; Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.; Негара, Родион Витальевич; Nehara, Rodion V. (Hampstead Psychological Associates, 2020)
  Currently, in Ukraine, attempts of civil society institutions to participate in public problem solving seem to be unsuccessful, including in competitions for vacant civil service posts. Reevaluation of their functional ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена висвітленню у загальнотеоретичному контексті окремих аспектів організації процесу правозастосування як категорії особливої форми реалізації права, що полягає у державно-владній реалізації правових приписів, ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Статтю присвячено висвітленню в теоретико-правовому контексті окремих аспектів організації процесу нормопроєктування, що стане запорукою ефективності правотворчої діяльності як одного із ключових факторів її вдосконалення ...
 • Магновський, І. Й.; Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, И. И.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Mahnovskyi, I. Y. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню у загальнотеоретичному контексті таких ціннісних категорій, як право і свобода, що утворюють фундаменталізуюче і сутнісне підґрунтя для розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Магновський, І. Й.; Магновский, И. И.; Mahnovskyi, I. Y. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню теперішніх та подальших тенденцій конституційної реформи в Україні, виявленню особливостей забезпечення її дієвості та результативності. Засвідчено проблему «розриву» між об’єктивним рівнем ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У статті в конституційно-правовому аспекті висвітлено особливості забезпечення основних прав і свобод громадян України органами місцевого самоврядування з огляду сьогодення. Констатовано, що вдосконалення місцевого ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds