Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.018

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.018

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.018 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сороки Ігоря Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 237 від 19 лютого 2021 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Recent Submissions

  • Сорока, Ігор Олександрович (Одеса, 2021)
    Право притулку має давню історію, адже воно зародилося практично одночасно з появою самого права, і міжнародного права зокрема. Філософсько-правова ідея притулку походить з загальних міркувань гуманності та морального ...