75-а річниця ООН – сучасний стан та розвиток міжнародного права: Всеукраїнська наукова студентська Інтернет-конференція

75-а річниця ООН – сучасний стан та розвиток міжнародного права: Всеукраїнська наукова студентська Інтернет-конференція

 

Recent Submissions

  • Unknown author (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
    У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової студентської Інтернетконференції висвітлюються питання, які вимагають колективного транскордонного врегулювання та співробітництва, – пандемія COVID-19, нові форми конфліктів, ...