75-а річниця ООН – сучасний стан та розвиток міжнародного права: Всеукраїнська наукова студентська Інтернет-конференція: Recent submissions

 • Орлова, Тетяна Богданівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У роботі досліджено поняття "міжнародне усиновлення" та "особистий закон дитини", а також аналіз процедури усиновлення та врегулюваня колізій, які виникають прийого здійсненні.
 • Олещенко, Юлія Віталіївна (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню сучасного стану міжнародно-правового регулювання захисту авторських прав в Інтернет-мережі у перспективі його впровадження у законодавство України.
 • Князюк, Крістіна Ігорівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті досліджено сучасний стан проблем, пов'язаних із правовою регламентацією фізичних осіб у міжнародному приватному праві, полягає у тому, що визнання особи вищою цінністю передбачає здійснення державного захисту ...
 • Грицай, Анастасія Валентинівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розглядаються джерела міжнародного приватного права й відзначається, що система джерел цієї галузі будується на принципах побудови системи джерел міжнародного права в цілому. Актуальним є завдання кодифікації норм ...
 • Болестєв, Антон Вадимович (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розглянуто особливості правової охорони географічних зазначень в Україні. Визначено основні міжнародні та національні нормативно-правові акти, що стосуються цієї сфери. Визначено проблеми та перспективи охорони ...
 • Ярчук, Крістіна Романівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті досліджується процес інтеграції України до Європейського Союзу. Обгрунтовуються зовнішньо зумовлені фактори, що впливають на ефективність євроінтеграційного процесу. Зроблено висновок, що інтенсивність та ...
 • Щербаков, Ілля Олександрович (Одеса : Гельветика, 2020)
  Отже, у статті визначено, що потреба в диверсифікації заходів регулювання зовнішньої торгівлі України, яка виникає на тлі поглиблення зовнішньоекономічних відносин та активного міжнародного товарообміну, задовольняється ...
 • Черченко, Катерина Віталіївна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті висвітлено основні механізми реалізації взаємовідносин України та ЄС в сціальному аспекті. Проаналізовано суперечності, що виникають у процесі взаємовідносин України до ЄС. З'ясовано, що в процесі інтеграції України ...
 • Тетенко, Ольга Ігорівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  Статтю присвячено аналізу інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні на шляху до членства в ЄС. Розглядається розбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні через залучення європейського досвіду ...
 • Мокан, Владислав Володимирович (Одеса : Гельветика, 2020)
  у статті досліджуютьсяперспективи вступуУкраїни до Європейського Союзу. Досліджуються ключові п'ять етапів вступу будь-якої країни до Європейського Союзу. Приділяється увага вивченю критеріїв вступу, які кожна країна-кандидат ...
 • Кузнецова, Анастасія Михайлівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  Розглядаються теоретичні засади формування поняття "цінність" як соціального феномену, зосереджується увага на питанні комплексного дослідження європейських цінностей через призму цінностей політичного простору, які здатні ...
 • Костюк, Ольга Олександрівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  В статті досліджуються тенденції та перспективи розвитку відносин України та ЄС з використанням сучасних методів експертних оцінок та сценарного аналізу. Окреслюються геополітичні пріоритети інтеграційної стратегії України, ...
 • Копиця, Аліна Ігорівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  Зроблено висновок, що в умовах пандемії Європейський Союз приймає всіх можливих заходів спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом, незважаючи на надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію у державах-членах ...
 • Кіров, Олександр Сергійович (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті висвітлено проблему відносин між Україною та ЄС під час пандемії COVID-19. Доведено, що ЄС допомогає забезпечити стабільне, процвітаюче та демократичне майбутнє країни. Україна- пріоритетний партнер Європейського Союзу.
 • Гриник, Єлизавета Олександрівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті проведено аналіз стану реалізації стратегічного пріоритету зовнішньополітичної діяльності України. Доведено, що за сучасних умов державності України європейська інтеграції є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом ...
 • Войцехівська, Діана Богданівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті обгрунтовано необхідність та актуальність дослідження досвіду формування та реалізації антикорупційної політики в Україні. що обумовлено її євроінтеграційним вектором розвитку. Доведено, що недостатня ефективність ...
 • Бондаренко, Віталіна Олегівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розкрито, що співпраця між Україною та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ демонструє глибоку зацікавленість сторін у подальшому розвитку цієї галузі, яка вже набагато перевищує межі, встановлені Угодою про ...
 • Філіпенко, Дар'я Сергіївна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті висвітлено, що запровадженя цінностей яких дотримується Європейський Союз в кожній країні може покращити життєвий рівень на тільки окремої країни, а й усього світу та призвести до процвітання у вісх сферах ...
 • Трушкіна, Анна Дмитрівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню практики Суду ЄС щодо інтерпретації національних інтересів держав - членів Європейського Союзу при вирішенні спорів, віднесених до його юрисдикції.Проаналізовано рішення Суду ЄС, які дозволяють ...
 • Романко, Вікторія Василівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті проаналізовано поняття "екоактивізм", як невід'ємної частини сьогодення у сучасному суспільстві. Звернено увагу, що становленя та дотримання міжнародного екологічного права стає основною умовою гармонійного існування ...