Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

Чернівецький навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Collections in this community

 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
 • директор Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», асистент кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська ...
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • доктор філософії, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чeрнiвeцькoгo юридичнoгo iнституту Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя»
 • завідувач кафедрою цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент
 • доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародної та кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • завідувач кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор
 • доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінальної юстиції Чернівецького інституту НУ «Одеська юридична академія», почесний працівник прокуратури України

Recent Submissions

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds