Латковська Тамара Анатоліївна

Латковська Тамара Анатоліївна

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Чернівці : Чернівецький юридичний інститут НУ "ОЮА", 2021)
  У збірнику вміщені тези доповідей учасників Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ».
 • Россіхін, Василь Васильович; Россіхін, В. В.; Россихин, Василий Васильевич; Rossikhin, Vasyl V.; Россіхіна, Галина Володимирівна; Россіхіна, Г. В.; Россихина, Галина Владимировна; Rossikhina, Halyna V.; Бабічев, Анатолій Валерійович; Бабічев, А. В.; Бабичев, Анатолий Валерьевич; Babichev, Anatoliy V.; Кирій, Валентина Василівна; Кирій, В. В.; Кирий, Валентина Васильевна; Kyriy, Valentyna V.; Бондаренко, Ірина Миколаївна; Бондаренко, І. М.; Бондаренко, Ирина Николаевна; Bondarenko, Iryna M.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (IAEME Publication, 2020)
  The development of emerging economies banking system is rather uneven and it largely exposes the political, military and social cataclysms that occur in these countries. However, the global experience of such a financial ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Латковская, Т. А.; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. A. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню проблем реформування податкової системи України, ефективне функціонування якої детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу і є однією ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович (Одеса, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Сідор, Михайло Іванович; Койчева, Ольга Семенівна (Одеса, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – 081 «Право»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S. (Одеса : Фенікс, 2018)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті досліджується процедурне регулювання банківських відносин, яке потребує вирішення низки актуальних та остаточно невирішених теоретико- прикладних питань, насамперед, понятійного характеру. Об’єктами аналізу стали: ...
 • Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. (Одеса : Фенікс, 2013)

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds