Латковський Павло Павлович

Латковський Павло Павлович

 

Recent Submissions

 • Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P. (Чернівці : Технодрук, 2019)
  У монографії розглянуто актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю. Охарактеризовано історіографію фінансовоправових досліджень з бюджетно-контрольної проблематики та проаналізовано принципи бюджетного ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Подольська, Анастасія Сергіївна; Подольська, А. С.; Подольская, Анастасия Сергеевна; Podolska, Anastasiia S. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The purpose of the article is a comprehensive study of the problems of double taxation, which is at the intersection of categories of taxable entity and taxpayer. Accordingto the purpose, it is substantiated ...
 • Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovsky, Pavlo P. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Латковський, Павло Павлович (Одеса, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – 081 «Право».
 • Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Залужний, Віталій Григорович; Залужный, Виталий Григорьевич; Zaluzhnyi, Vitalii G.; Стець, Олег Миколайович; Стець, Олег Николаевич; Stets, Oleg M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковський, П. П.; Латковский, П. П.; Latkovsky, P. P. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016)
  Статтю присвячено дослідженню контролю та нагляду в бюджетній діяльності. Сформульовано основні відмінності між ними. Обґрунтовано, що поняття контролю є ширшим, ніж поняття нагляду, маючи свої специфічні ознаки, а органи, ...
 • Латковський, Павло Павлович (2017-03-25)
  Дисертація є науковим дослідженням правового регулювання бюджетного контролю. У дисертації проаналізовано історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку правових вчень про бюджетний контроль та виокремлено три ...
 • Латковський, П. П.; Latkovskyy, P. P. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)