To the Peculiarities of Legal and Non-Legal Regulation of Social Relations in the Field of SportFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Толмачевська Юлія Олегівна
    аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Харитонов Євген Олегович
    завідувач кафедрою цивільного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України
  • Харитонова Олена Іванівна
    завідуюча кафедрою інтелектуальної власності та корпоративного права, доктор юридичних наук, професор