Стрибко Тетяна Іванівна

Стрибко Тетяна Іванівна

 

Recent Submissions

  • Стрибко, Тетяна Іванівна; Стрибко, Т. І.; Стрыбко, Татьяна Ивановна; Strybko, Tetiana I.; Шай, Роман Ярославович; Шай, Р. Я.; Shai, Roman Ya.; Заболотна, Наталія Ярославівна; Заболотна, Н. Я.; Заболотная, Наталия Ярославовна; Zabolotna, Nataliya Ya. (INCAS, 2020)
    The purpose of the article is to study the effectiveness of regulation and practice of organizing international air transport service, analysis of tendencies and prospects for the development of a regulatory framework on ...
  • Стрибко, Тетяна Іванівна (Одеса, 2016-06-29)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...