Соцiальна ефективнiсть iдеалiзованих моделей адмiнiстративно-командної системиFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 23.00.02
    політичні інститути і процеси