Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.022

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.022

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.022 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Джабурії Олени Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 280 від 03 березня 2021 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Recent Submissions

  • Джабурія, Олена Олександрівна (Одеса, 2021)
    Дисертація присвячена вивченню загальних теоретичних напрацювань, а також отриманню нових теоретичних знань, пов’язаних із організаційними формами адвокатської діяльності. Метою дисертаційного дослідження є формулювання ...