Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.019

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.019

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.019 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Янковець Інни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 237 від 19 лютого 2021 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»

Recent Submissions