Шишка Роман Богданович

Шишка Роман Богданович

 

Recent Submissions

 • Шишка, Роман Богданович; Добош, Юрій Олександрович (Одеса : Фенікс, 2022)
 • Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B.; Шишка, Олександр Романович; Шишка, О. Р.; Шишка, Александр Романович; Shyshka, Oleksandr R.; Шишка, Наталія Віталіївна; Шишка, Н. В.; Шишка, Наталия Витальевна; Shyshka, Nataliia V.; Сліпченко, Анатолій Святославович; Сліпченко, А. С.; Слипченко, Анатолий Святославович; Slipchenko, Anatolii S.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2022)
  The article is devoted to the study of European quality standards of the law to promote the effectiveness of the work begun in Ukraine on updating the civil legislation. The ability to achieve this goal depends on the ...
 • Шишка, Роман Богданович (Одеса, 2017)
  У статті досліджено засоби та способи протидії піратству в IT сфері. Звернуто увагу на необхідність досліджен-ня витоків, проявів небезпеки та наслідків піратства, вироблення стратегії і тактики протидії піратству і на їх ...
 • Шишка, Роман Богданович; Shyshka, Roman B. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О. (Universidad de la Amazonia, 2020)
 • Шишка, Роман Богданович; Shyshka, Roman B. (2017)
  В статті йдеться про патентний тролінг як зловживання та правопорушення прав на промисловий зразок. Автор вважає, що тут йдеться про: 1) псевдопідприємництво тролів, оскільки більшість заявників не є ні творцями промислових ...
 • Шишка, Роман Богданович; Шишка, Роман Богданович; Shyshka, Roman B. (Одеса : Юридична література, 2016)
 • Сорвачов, Олександр Володимирович; Сорвачёв, Александр Владимирович; Sorvachov, Oleksandr V. (2015)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...