Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія»

Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Collections in this community

 • завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент
 • доцент кафедри конституційного, міжнародного та приватного права Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук

Recent Submissions

 • Устінова-Бойченко, Ганна Миколаївна; Устінова-Бойченко, Г. М.; Устинова-Бойченко, Анна Николаевна; Ustinova-Boichenko, Hanna M.; Лоскутов, Тимур Олександрович; Лоскутов, Т. О.; Лоскутов, Тимур Александрович; Loskutov, Tymur O.; Білянська, Наталія Володимирівна; Білянська, Н. В.; Билянская, Наталия Владимировна; Bilianska, Nataliia V.; Бесчастний, Віктор Миколайович; Бесчастний, В. М.; Бесчастный, Виктор Николаевич; Beschastnyy, Viktor M.; Дубівка, Ірина Володимирівна; Дубівка, І. В.; Дубивка, Ирина Владимировна; Dubivka, Iryna V. (San Gregorio de Portoviejo University, 2020)
  The article focuses on the problem of place determination of law-enforcement agencies in the civil rights and freedoms protection system. The emphasis is given to the analysis of international legal instruments in this ...
 • Радзівілл, Олександр Анатолійович; Радзівілл, О. А.; Радзивилл, Александр Анатольевич; Radzivill, Oleksandr A.; Богомазова, Ірина Олександрівна; Богомазова, І. О.; Богомазова, Ирина Александровна; Bohomazova, Iryna O.; Ярошенко, Ірина Станіславівна; Ярошенко, І. С.; Ярошенко, Ирина Станиславовна; Yaroshenko, Iryna S.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.; Варава, Ірина Павлівна; Варава, І. П.; Варава, Ирина Павловна; Varava, Iryna P. (Scientific Association for Research and Strategic Studies Aalborg Academy of Sciences : Denmark, 2020)
  The purpose of this research is to identify the patterns and current trends in the formation of human consciousness and environmental human rights in the process of modernizing world civil society in order to form a single ...
 • Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджено історичний розвиток міжнародно-правових засад повітряних перевезень. Визначено, що систему міжнародних угод у сфері повітряних перевезень складають дві підсистеми: публічно- та приватно-правова. Також ...
 • Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Р. С.; Sheludiakov, Roman S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
  У статті досліджується сучасне міжнародно-правове забезпечення обмеження відповідальності перевізника при змішаних перевезеннях. Відзначається, що сьогодні єдиним прийнятим міжнародними інституціями документом, що визначає ...
 • Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Р. С.; Sheludiakov, Roman S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті розкриваються деякі аспекти імплементації міжнародних стандартів сертифікації персоналу рибальських суден, закріплених у Міжнародній конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу рибальських суден та ...
 • Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Р. С.; Sheludiakov, R. S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті досліджено основні міжнародно-правові угоди у сфері використання електронних документів в договірних відносинах. Зазначається, що більшість з досліджених актів мають декларативне спрямування або закріплюють лише ...
 • Устінова-Бойченко, Г. М.; Устинова-Бойченко, Г. М.; Ustinova-Boichenko, G. (Одеса : Фенікс, 2013)