Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space LawFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Мельник Володимир Петрович
    державний службовець 7 рангу, кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»