Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law

Show simple item record

dc.contributor.author Вишновецька, Світлана Василівна
dc.contributor.author Вишновецька, С. В.
dc.contributor.author Вишновецкая, Светлана Васильевна
dc.contributor.author Vyshnovetska, Svitlana V.
dc.contributor.author Мельник, Володимир Петрович
dc.contributor.author Мельник, В. П.
dc.contributor.author Мельник, Владимир Петрович
dc.contributor.author Melnyk, Volodymyr P.
dc.date.accessioned 2021-04-06T13:38:19Z
dc.date.available 2021-04-06T13:38:19Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Vyshnovetska S. Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law / S. Vyshnovetska, V. Melnyk // Philosophy and Cosmology. – V. 24. – ISPC, 2020. – Р. 39-47. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14538
dc.description Vyshnovetska S. Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law / S. Vyshnovetska, V. Melnyk // Philosophy and Cosmology. – V. 24. – ISPC, 2020. – Р. 39-47. en_US
dc.description.abstract In the article, the authors considered the challenges for space law, which are created by the intensive development of production technologies of unmanned spacecrafts and space drones, as well as their use in the space industry. The authors clarified the term “space object”, which is used in the Space Law. This helped reveal the difference between the terms “unmanned spacecrafts” and “space drones”, which are synonymous in the Air Law. The authors investigated the basics of the space law and proved that in the existing formulations, the space law is not able to regulate the modern space exploration. Based on the study, the authors proposed: 1) to consolidate the influence of public organizations created in the space industry and specializing in the space exploration in the space law; 2) to change approaches to space law; space law should be considered as an effective regulator capable of ensuring the sustainable development of the mankind; 3) under the space law, to create a holistic concept for using all types of space object on the Low Earth Orbit. en_US
dc.description.abstract У статті автори розглянули проблеми космічного права, які виникають через інтенсивний розвиток технологій виробництва безпілотних космічних апаратів та космічних дронів, а також їх використанням у космічній галузі. Автори роз'яснили термін "космічний об'єкт", який використовується в космічному праві. Це допомогло виявити різницю між термінами "безпілотні космічні апарати" та "космічні дрони", які є синонімами в повітряному праві. Автори дослідили основи космічного права і довели, що в існуючих формулюваннях космічне право не здатне регулювати сучасне дослідження космосу. На підставі дослідження автори запропонували: 1) закріпити вплив громадських організацій, створених у космічній галузі та спеціалізуються на дослідженні космосу в космонавтиці; 2) змінити підходи до космічного права; космічне право слід розглядати як ефективний регулятор, здатний забезпечити сталий розвиток людства; 3) відповідно до закону про космос створити цілісну концепцію використання всіх типів космічних об’єктів на низькій навколоземній орбіті.
dc.description.abstract В статье авторы рассмотрели проблемы космического права, которые возникают в результате интенсивного развития технологий производства беспилотных космических аппаратов и космических дронов, а также их использования в космической отрасли. Авторы уточнили термин «космический объект», который используется в космическом праве. Это помогло выявить разницу между терминами «беспилотные космические аппараты» и «космические дроны», которые являются синонимами в воздушном праве. Авторы исследовали основы космического права и доказали, что в существующих формулировках космическое право не способно регулировать современное освоение космоса. По результатам исследования авторы предложили: 1) консолидировать влияние в космическом праве общественных организаций, созданных в космической отрасли и специализирующихся на освоении космоса; 2) изменить подходы к космическому праву; космическое право следует рассматривать как эффективный регулятор, способный обеспечить устойчивое развитие человечества; 3) создать в космическом праве целостную концепцию использования всех типов космических объектов на низкой околоземной орбите.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ISPC en_US
dc.subject space object en_US
dc.subject unmanned spacecrafts en_US
dc.subject space law en_US
dc.subject space drones en_US
dc.subject U-space en_US
dc.subject air law en_US
dc.subject Low Earth Orbit en_US
dc.subject космічний об'єкт en_US
dc.subject безпілотні космічні апарати en_US
dc.subject космічне право en_US
dc.subject космічні дрони en_US
dc.subject U-космос en_US
dc.subject повітряне право en_US
dc.subject низька навколоземна орбіта en_US
dc.subject космический объект en_US
dc.subject беспилотные космические аппараты en_US
dc.subject космическое право en_US
dc.subject космические дроны en_US
dc.subject U-космос en_US
dc.subject воздушное право en_US
dc.subject низкая околоземная орбита en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Мельник Володимир Петрович
    державний службовець 7 рангу, кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Show simple item record