* Навчально-методичні видання кафедри політичних теорій

* Навчально-методичні видання кафедри політичних теорій

 

Recent Submissions

 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Kormych, Liudmyla I.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Myloserdna, Iryna M.; Прохоренко, Аліна Марленівна; Прохоренко, А. М.; Prokhorenko, Alina M. (Одеса : Фенікс, 2023)
  У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Mamontova, Ella V. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Публічна політика». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних ...
 • Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса : Фенікс, 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної ...
 • Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Прохоренко, Аліна Марленівна; Прохоренко, А. М.; Prokhorenko, Alina M. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Політична ідеологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних ...
 • Прохоренко, Аліна Марленівна; Прохоренко, А. М.; Prokhorenko, Alina M.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Pekhnyk, Alevtyna V. (Одеса : Фенікс; Національний університет "Одеська юридична академія", 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної ...
 • Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Myloserdna, Iryna M. (Нац. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса, 2023)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам, які вивчають дисципліну «Геополітика». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання ...
 • Unknown author (Одеса : Юридична література, 2023)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Етнополітологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна (Одеса, 2023)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Експертно-аналітичний супровід політико-управлінської діяльності». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, ...
 • Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «GR-менеджмент». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та ...
 • Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Гуманітарна політика держави». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами ...
 • Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Історія політичних вчень». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами ...
 • Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Методика викладання політології». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за ...
 • Завгородня, Ю. В.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Милосердна, І. М.; Милосердна, Ірина Михайлівна (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам, які вивчають дисципліну «Україна в міжнародних організаціях». У навчально-методичному посібнику викладено зміст ...
 • Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціально-політична думка України». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за ...
 • Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Краснопольська, Т. М.; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Краснопольська, Тетяна Миколаївна (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Стратегія розвитку України та регіональна специфіка». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної ...
 • Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М. (Одеса : Фенікс, 2018)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Культурологія». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання, ...
 • Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М. (Одеса : Фенікс, 2018)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Історія української культури». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Публічна політика». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М. (Одеса : Фенікс, 2015)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Взаємодія громадянського суспільства та правової держави». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds