* Навчально-методичні видання кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції

* Навчально-методичні видання кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції

 

Recent Submissions

 • Харитонова, О. І.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Галупова, Лариса Ігорівна; Halupova, Larysa I.; Галупова, Л. І. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для са­мостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, ...
 • Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Оlena I.; Ульянова, Галина Олексіівна; Ulianova, Halyna O.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Baadzhy, Nataliia P. (Одеса, 2021)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності» підготовлений з врахуванням положень міжнародних договорів та угод, Ци¬вільного кодексу України, спеціального законодавства ...
 • Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V. (2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації ...
 • Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye. (2020)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Правові засади рекламної діяльності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні ...
 • Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye. (2020)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтернет-право»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки ...
 • Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Эннан, Р. Е.; Ennan, Ruslan Ye. (Odessa : National University “Odessa academy of Law”, 2020)
 • Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye. (Одеса : НУ "ОЮА", 2020)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Медіаправо»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки ...
 • Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye. (Одеса : НУ "ОЮА", 2018)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності ЄС»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds