* Навчально-методичні видання кафедри трудового права та права соціального забезпечення

* Навчально-методичні видання кафедри трудового права та права соціального забезпечення

 

Recent Submissions

 • Бориченко, К. В.; Гудзь, А. О. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчально-методичний посібник призначений для організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, ...
 • Пожарова, О. В.; Щукін, О. С. (Одеса, 2023)
  Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Право», та призначений для підготовки до іспиту, а також використання під час підготовки до лекцій і практичних ...
 • Наньєва, М. І. (Одеса, 2023)
  Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з правової та управлінських ...
 • Чанишева, Галія Інсафівна; Щукін, Олександр Сергійович; Потопахіна, Ольга Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О.; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S. (Одеса : Фенікс, 2022)
  Навчально-методичний посібник призначений для організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки ...
 • Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S. (Одеса, 2022)
  Навчально-методичний посібник підготовлено з метою надання, у першу чергу, допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Право», у вивченні навчальної дисципліни «Регулювання праці окремих категорій ...
 • Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О.; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Панфілов, Олег Євгенович; Panfilov, Oleh Ye.; Панфілов, О. Є.; Панфилов, Олег Евгеньевич (Одеса: Фенікс, 2022)
  Навчально-методичний посібник «Методологія та організація наукових досліджень» розроблено для здобувачів вищої освіти 1 курсу магістратури факультету адвокатури та антикорупційної діяльності. Посібник підготовлено з метою ...
 • Чанишева, Галія Інсафівна; Чанишева, Г. І.; Чанишева, Галия Инсафовна; Chanysheva, Haliia I. (Одеса: Фенікс, 2022)
  Навчально-методичний посібник «Трудове право України» розроблено для здобувачів вищої освіти 2-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра спеціальності 081-Право. До посібника включено 12 тем практичних занять з ...
 • Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V. (Одеса, 2022)
  Навчальний посібник підготовлено з метою надання, у першу чергу, допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», у вивченні навчальної дисципліни «Охорона праці». До навчального посібника ...
 • Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Бориченко, К. В.; Тарасенко, В. С.; Краснов, Є. В.; Щукін, О. С.; Гудзь, А. О; Корнілова, О. В. (Одеса, 2022)
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального забезпечення і соціального законодавства України. ...
 • Чанишева, Галина Іванівна; Чанишева, Г. І. (Одеса : Фенікс, 2021)
  У посібнику здійснюється не лише теоретичний аналіз чинного трудового законодавства, але й звертається увага на його практичне застосування. Тому до кожної теми додаються практичні завдання. Таке поєднання теоретичних ...
 • Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Tarasenko, Viktoriia S.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Ostrovska, Liudmyla A.; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Stoianova, Tetiana A.; Тріпульський, Григорій Якович; Tripulskyi, Hryhorii Ya.; Тріпульський, Г. Я. (Одеса, 2021)
  Методичні рекомендації та завдання призначені для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі права під час підготовки до лекцій і практичних занять ...
 • Чанишева, Г. І.; Chanysheva, G. I. (Одеса, 2021)
  Навчально-методичний посібник призначений для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти під час вивчення дисципліни, підготовки до іспиту, а також для використання під час підготовки ...
 • Чанишева, Галина Іванівна; Чанишева, Г. І.; Chanysheva, Halyna I. (Одеса, 2021)
  Навчально-методичний посібник призначений для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти під час вивчення дисципліни, підготовки до іспиту, а також для використання під час підготовки ...
 • Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О; Hudz, Anna O.; Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Kornilova, Olesia V.; Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Nanieva, Mariia I. (Одеса : Фенікс, 2022)
 • Чанишева, Г. І.; Чанишева, Галина Іванівна; Chanysheva, Halyna I.; Chanysheva, Haliia I. (Одеса: Фенікс, 2021)
 • Чанишева, Г. І.; Чанишева, Галина Іванівна; Chanysheva, Halyna I.; Chanysheva, Haliia I.; Чанишева, Галія Інсафівна (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації та завдання призначені для проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти під час вивчення дисципліни, підготовки до заліку, а також для використання під час ...
 • Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S. (Одеса : «Фенікс», 2021)
  Навчальна дисципліна «Професійний розвиток менеджера» вивчається здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціалізацією «Менеджемент». Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та засвоєння ...
 • Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S. (Одеса : «Фенікс», 2021)
  Навчальна дисципліна «Кадровий менеджмент» вивчається здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціалізацією «Менеджемент». Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та засвоєння ними фундаментальних ...

View more