* Навчально-методичні видання кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності

* Навчально-методичні видання кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності

 

Recent Submissions

 • Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, В. А.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V. (Одеса : Фенікс, 2022)
  Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, ...
 • Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л. М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Капліна, Оксана Володимирівна; Капліна, О. В.; Каплина, Оксана Владимировна; Kaplina, Oksana V.; Лапкін, Андрій Васильович; Лапкін, А. В.; Лапкин, Андрей Васильевич; Lapkin, Andrii V.; Мазур, Марта Романівна; Мазур, М. Р.; Мазур, Марта Романовна; Mazur, Marta R.; Слюсарчук, Христина Ростиславівна; Слюсарчук, Х. Р.; Слюсарчук, Кристина Ростиславовна; Sliusarchuk, Khrystyna R. (Одеса, 2022)
  Навчальний посібник присвячено питанням професійної етики судді, прокурора та слідчого. Викла-даються загальні положення професійної етики та її особливості щодо представників різних юридичних професій у сфері кримінальної ...
 • Аленін, Юрій Павлович; Alenin, Yurii P.; Аленін, Ю. П.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Pozhar, Vadym H.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Shylin, Denys V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.; Завтур, Віктор Андрійович; Zavtur, Viktor A.; Завтур, В. А. (Одеса : Фенікс, 2022)
  Посібник призначений для студентів курсу Кримінальний процес, у ньому викладені ключові положення курсу кримінальний процес України. Він направлений на допомогу студентам при підготовці до семінарських занять, іспитів ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Оксана Василівна; Stepanenko, Oksana V.; Степаненко, О. В. (Odessa : Feniks, 2022)
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and selfstudy. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, ...
 • Торбас, Олександр Олександрович; Torbas, Oleksandr O.; Торбас, О. О.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В. (Odessa : Feniks, 2022)
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and self-study. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, ...
 • Аленін, Юрій Павлович; Аленін, Ю. П.; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yurii P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Габлей, Наталя Григорівна; Габлей, Н. Г.; Габлей, Наталия Григорьевна; Гідулянова, Євгенія Миколаївна; Гідулянова, Є. М.; Гидулянова, Евгения Николаевна; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртієва, Л.М.; Гуртиева, Людмила Николаевна; Hurtiieva, Liudmyla M.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дрішлюк, К. В.; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishliuk, Kateryna V.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, В. А.; Завтур, Виктор Андреевич; Зіньковський, Ігор Петрович; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, Игорь Петрович; Zinkovskyi, Ihor P.; Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкіна, Т. В.; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tetiana V.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadym H.; Романюк, Андрій Богданович; Романюк, А. Б.; Романюк, Андрей Богданович; Romaniuk, Andrii B.; Смирнов, Максим Іванович; Смирнов, М. І.; Смирнов, Максим Иванович; Smyrnov, Maksym I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Томин, Сергій Володимирович; Томин, С. В.; Томин, Сергей Владимирович; Tomyn, Serhii V.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, О. О.; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denys V. (Одеса : "Фенікс", 2020)
  Навчальний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (бакалаврат) для підготовки до занять з курсу «Кримінальний процес». Посібник містить зміст питань за програмою курсу, питання для контролю знань і вмінь ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна; Пожар, Вадим Георгійович (Одеса : Фенікс, 2021)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми та стандарти обмежень прав засуджених в контексті сучасної концепції прав людини у світовій і національній доктрині та практиці, а саме: становлення та розвиток теорії ...
 • Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план ...
 • Аркуша, Л. І.; Гуртієва, Л.М.; Д’ячкова, М. О.; Загородній, І. В.; Мурзановська, А. В.; Підгородинська, А. В.; Торбас, О. О. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії». Посібник містить тематичний ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Загородній, Ігор Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна (Одеса : Фенікс, 2021)
  В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds