Актуальні проблеми політики. - 2020. - Випуск 65

Актуальні проблеми політики. - 2020. - Випуск 65

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Ахмедова, Шафаг Фирудин Кызы; Ахмедова, Ш. Ф.; Akhmedova, Sh. F.; Akhmedova, Shafah F. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  В данной статье рассматриваются вопросы влияния человеческого фактора на протекание межнациональных конфликтов. Известно, что история пишется людьми. Общество, в отличие от природы, обладает своими собственными законами, ...
 • Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто трактування та використання наукової термінології впливу на політичний конфлікт на різних етапах його розвитку. Проведено порівняльний аналіз суміжних понять, визначено подібні та відмінні особливості ...
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті показано, що на сучасному етапі розвитку України значну роль в успіху реформ, необхідних для реалізації стратегій євроінтеграції, відіграє система вищої освіти. Функціонування цієї системи забезпечує створення ...
 • Шумна, Лариса Петрівна; Шумна, Л. П.; Шумная, Лариса Петровна; Shumna, Larysa P.; Городецька, Ірина Альбінівна; Городецька, І. А.; Городецкая, Ирина Альбиновна; Horodetska, Iryna A.; Дудченко, Оксана Сергіївна; Дудченко, О. С.; Дудченко, Оксана Сергеевна; Dudchenko, Oksana S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто правові засади створення та функціонування колегій міністерств радянської України в 1950–1970-х роках. На основі аналізу нормативно-правових актів, архівних матеріалів та наукових праць, присвячених ...
 • Вайєр, Аліна Марленівна; Вайєр, А. М.; Вайер, Алина Марленовна; Vaiier, Alina M.; Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Іванова, А. В.; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Політичні технології найтіснішим чином пов’язані з процесом формування демократичного політичного суспільства і часто відображають умови розвитку політичної культури соціуму. У цій статті розглянуто та проаналізовано основні ...
 • Козьміних, Альона Віталіївна; Козьміних, А. В.; Козьминых, Алена Витальевна; Kozminykh, Alona V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Механізм євроінтеграції охоплює всі сфери суспільного життя: політичну, економічну, соціальну тощо. Проте саме інформаційна його складова є зв’язуючою ланкою решти механізмів, що обумовлює актуальність теми даної статті. ...
 • Максимчук, Олена Вікторівна; Максимчук, О. В.; Максимчук, Елена Викторовна; Maksymchuk, Olena V.; Бондар, Світлана Станіславівна; Бондар, С. С.; Бондарь, Светлана Станиславовна; Bondar, Svitlana S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті досліджено роль мас-медіа у становленні та формуванні сучасних політичних міфів. Зазначено, що інформаційні засоби масової інформації своєю чергою в умовах загальної нестабільності та зростаючої міжнародної та ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Пєлєвін, Євген Юрійович; Пєлєвін, Є. Ю.; Пелевин, Евгений Юрьевич; Pielievin, Yevhen Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто проблему ролі науки в процесах управління суспільством та державою. Аналізуються теоретичні підходи до осмислення науки як рушійної сили соціального прогресу. Висвітлено етичний аспект співвідношення ...
 • Новосельський, Іван Федорович; Новосельський, І. Ф.; Новосельский, Иван Федорович; Novoselskyi, Ivan F. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто особливості світового законодавчого досвіду у сфері правового регулювання онлайн-медіа. З’ясовано, що вирішення питання правового забезпечення діяльності засобів масової інформації ґрунтується, з одного ...
 • Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто аспекти ефективності місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства як невід’ємного елемента процесу демократизації політичної ...
 • Сіленко, Алла Олексіївна; Сіленко, А. О.; Силенко, Алла Алексеевна; Silenko, Alla O.; Крук, Наталя Володимирівна; Крук, Н. В.; Крук, Наталья Владимировна; Kruk, Natalia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У вересні 2011 року Україна почала процедуру вступу в партнерство та приєдналася до Міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»», яка спрямована на підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності державних ...
 • Стеблина, Наталія Олександрівна; Стеблина, Н. О.; Стеблина, Наталия Александровна; Steblyna, Nataliia O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті здійснено формальний аналіз цифрового політичного дискурсу України за 2019 рік. Інформація збиралася за допомогою програми find_political_actors.py, написаної мовою Python. Усього було оброблено більше 21 тис. ...
 • Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто поняття політичної культури як визначального чинника в соціокультурному житті українського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ століття, запропоновано визначити єдність цінностей та інтересів українського ...
 • Чубатенко, Олександр Миколайович; Чубатенко, О. М.; Чубатенко, Александр Николаевич; Chubatenko, Oleksandr M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто етапи еволюції суспільства від аграрного до інформаційного. Зазначено, що важливою характеристикою інформаційного суспільства є збільшення кількості засобів масової комунікації, які дозволяють користувачеві ...
 • Кан, Ден Сік; Кан, Д. С.; Kan, Den Sik (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті наводяться дані про ситуацію на Корейському півострові, яка склалася нині. Створення мирного процесу денуклеаризації мало забезпечити незворотний стабільний мирний порядок на Корейському півострові. Але нині ...
 • Кокорєв, Олексій Вікторович; Кокорєв, О. В.; Кокорев, Алексей Викторович; Kokoriev, Oleksii V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Досліджуються проблеми якості демократії в державах-учасницях ЄС, які приєдналися в процесі останніх розширень союзу. З’ясовуються основні прояви наростання демократичного регресу: підйом лівого та правого популізму, ...
 • Костючков, Сергій Карпович; Костючков, С. К.; Костючков, Сергей Карпович; Kostiuchkov, Serhii K. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто окремі аспекти сучасних біополітичних знань, виявлено їхній зв’язок із природничими та соціальними науками; показано різноманітність визначень поняття «біополітика» від зародження науки до сьогодення. ...
 • Мельник, Вадим Іванович; Мельник, В. І.; Мельник, Вадим Иванович; Melnyk, Vadym I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті досліджується й аналізується питання поняття й особливостей адміністративно-правового механізму забезпечення функціонування системи економічної безпеки України. Наголошується і здійснюється спроба доведення, що ...
 • Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена комплексному дослідженню сутності розуміння поняття «Азіатсько-Тихоокеанський регіон», аналізу досвіду впровадження проєктів розвитку регіону в сучасних умовах. Встановлено, що серед дослідників і дотепер ...

View more