Актуальні проблеми політики. - 2021. - Випуск 67

Актуальні проблеми політики. - 2021. - Випуск 67

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуті головні принципи сучасної концепції «нового публічного управління», які покладені в основу формування теорії «нової публічної служби» та реалізації моделі «сервісної держави». Розкрита специфіка ...
 • Луцишин, Галина Іванівна; Луцишин, Г. І.; Луцишин, Галина Ивановна; Lutsyshyn, Halyna I.; Гетьманчук, Микола Петрович; Гетьманчук, М. П.; Гетьманчук, Николай Петрович; Hetmanchuk, Mykola P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто питання національної консолідації українського суспільства у працях провідних теоретиків українського націоналізму. Досліджено бачення проблем національної консолідації відомими теоретиками українського ...
 • Онищенко, О. О.; Onyshchenko, O. O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто співвідношення політики та моралі, розкрита взаємодія політичних технологій та суспільно-моральних норм. Розкрито поняття «політична технологія». Проаналізовані та виділені основні види політичних ...
 • Пехник, Алевтина Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtyna V.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сучасні перетворення в галузі освітньої діяльності в українському суспільстві. Проведено аналіз різних форм освітнього процесу в умовах пандемії, їх проблемні аспекти та позитивні особливості, які виникли ...
 • Явір, Віра Анатоліївна; Явір, В. А.; Явор, Вера Анатольевна; Yavir, Vira A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Оскільки в межах правової політології стрижневим визнається системний підхід до вивчення політики і права, дослідження взаємодії цих феноменів неможливе без аналізу взаємодії політичної і правової систем. Системний підхід ...
 • Агаева, Нигяр Дамед гызы; Агаева, Нигяр; Агаєва, Н.; Ahaeva, Nyhiar D.; Agaeva, N. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Целью статьи является изучение влияния экономического развития на семью, выявление противоречивого характера этого воздействия путем выявления форм проявления в общностях с различ-ными национально-культурными традициями и ...
 • Богаченко, Микола Миколайович; Богаченко, М. М.; Богаченко, Николай Николаевич; Bohachenko, Mykola M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті показано, що пандемія коронавірусу та спроби її подолання в Україні чітко виявили відсутність як ефективного управління ресурсами нашої країни, що втілюється у внутрішніх і зовнішніх втратах, так і тривалого ...
 • Горбенко, Наталія Юріївна; Горбенко, Н. Ю.; Горбенко, Наталия Юрьевна; Horbenko, Nataliia Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Медіатизація політики означає не лише трансформацію політичної активності у сферу ЗМІ, а й залежність політичних суб’єктів, процесів і подій від масмедіа. Сьогодні дослідження медіатизації набувають неабиякої актуальності, ...
 • Єгорова, Олена Віталіївна; Єгорова, О. В.; Егорова, Елена Витальевна; Yehorova, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто особливості розвитку неурядового сектору в Україні в період проголошення на державному рівні курсу на європейську інтеграцію. З’ясовано, що в цей час відбуваються якісні зміни в роботі неурядових ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сутність громадянського суспільства та його трансформацію в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Визначено критерії ефективності громадянського суспільства через функції останнього. ...
 • Левченко, Ю. В.; Levchenko, Yu. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розкриваються особливості застосування ґендерних квот в Україні на місцевих виборах 2015 та 2020 років під час проведення реформи децентралізації, здійснено аналіз формування виборчих списків, результатів виборів ...
 • Наумкіна, Світлана Михайлівна; Наумкіна, С. М.; Наумкина, Светлана Михайловна; Naumkina, Svitlana M.; Яворська, Катерина Петрівна; Яворська, К. П.; Яворская, Екатерина Петровна; Yavorska, Kateryna P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглядаються та аналізуються причини та наслідки протистояння модернізації та традиціоналізму в соціально-політичному та правому полі сучасного інституційного розвитку Росії. Імперська історична традиція стала ...
 • Нікогосян, Ольга Олександрівна; Нікогосян, О. О.; Никогосян, Ольга Александровна; Nikohosian, Olha O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Мета статті – виявити особливості національного і регіонального партійного впливу, специфіку політико-ідеологічної фрагментації регіонів України. Цієї мети можна досягти завдяки вирішенню таких завдань: проаналізувати ...
 • Походєєва, Віолета Євгенівна; Походєєва, В. Є.; Походеева, Виолета Евгеньевна; Pokhodieieva, Violeta Ye. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сутність та поняття превентивних заходів щодо запобігання корупції, їх реалізацію в Україні; досліджено дискурс сучасних медіаресурсів щодо корупції в Україні. Корупція в Україні є перешкодою для ...
 • Пучков, Олександр Олександрович; Пучков, О. О.; Пучков, Александр Александрович; Puchkov, Oleksandr O.; Уваркіна, Олена Василівна; Уваркіна, О. В.; Уваркіна, Елена Васильевна; Uvarkina, Olena V.; Uvarkina, Olena (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті аналізуються сутнісні ознаки актуалізації особистості військового фахівця з кібербезпеки з позиції змін у сучасних суспільно-політичних процесах. Доведено, що детермінантами актуалізації є вмотивованість особистості ...
 • Савон, Катерина Володимирівна; Савон, К. В.; Савон, Екатерина Владимировна; Savon, Kateryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті досліджено поняття «діджиталізація», «автоматизація», «оцифровка даних», «цифрова трансформація», «електронне урядування» та «цифрове урядування». «Діджиталізація» стосується всіх сфер суспільного ...
 • Таркін, Василь Павлович; Таркін, В. П.; Таркин, Василий Павлович; Tarkin, Vasyl P. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Статтю присвячено методам інформаційно-психологічної війни, які використовуються під час пандемії коронавірусної інфекції. У роботі інформаційно-психологічна війна розглядається як різновид політичної війни. Викладено ...
 • Тесленко, Сергій Сергійович; Тесленко, С. С.; Тесленко, Сергей Сергеевич; Teslenko, Serhii S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  The article considers models of political transformation in East Asian countries.The analysis of political practices of transformation of the countries of East and South-East Asia is carried out in the ...
 • Ягублу, Н. Н.; Yagublu, N. N. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Libertarianism as a political ideology and movement has garnered big curiosity in American political discourse in recent years. This support was further solidified with the achievement of getting the most ...

View more