Відносини адвоката з клієнтом за договором про надання правової допомоги



Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.041
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.041 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фоміної Оксани Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 631 від 07 червня 2021 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»