Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Кормич, Людмила Іванівна
dc.contributor.author Кормич, Л. І.
dc.contributor.author Кормич, Людмила Ивановна
dc.contributor.author Kormych, Liudmyla I.
dc.contributor.author Краснопольська, Тетяна Миколаївна
dc.contributor.author Краснопольська , Т. М.
dc.contributor.author Краснопольская, Татьяна Николаевна
dc.contributor.author Krasnopolska, Тetiana М.
dc.date.accessioned 2021-06-22T09:08:06Z
dc.date.available 2021-06-22T09:08:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Кормич Л. І. Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2020. – 76 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14889
dc.description Кормич Л. І. Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2020. – 76 с. en_US
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Національна безпека в глобалізаційних умовах». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (за спеціальністю 052 «Політологія» та 054 «Соціологія»), а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. en_US
dc.description.abstract Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Национальная безопасность в глобализационных условиях». В учебно-методическом пособии изложено содержание учебной дисциплины: темы лекций и практических занятий, практические задания по курсу, перечень тем для самостоятельной работы, вопросы для проверки знаний по дисциплине, перечень тем рефератов и список рекомендуемой литературы. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с образовательно-профессиональной программой высшего образования в области знаний 05 «Социальные и поведенческие науки» (по специальности 052 «Политология» и 054 «Социология»), а также рекомендуется использовать в учебной работе при подготовке специалистов второго (магистерского) уровння высшего образования.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science en_US
dc.subject світова та регіональна політика en_US
dc.subject національна безпека en_US
dc.subject глобалізація en_US
dc.title Національна безпека в глобалізаційних умовах : навчально-методичний посібник en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record