Часопис цивілістики. Випуск 40

Часопис цивілістики. Випуск 40

 

Recent Submissions

 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  У статті досліджуються проблеми теорії та практики залагодження конфлікту цивільних інтересів в умовах пандемії КОВІД-19. Інтереси є однією з базових категорій цивільного права. Проблема їх конфлікту та залагодження, а ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Гуйван, Петр Дмитриевич; Huivan, Petro D. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Ця стаття присвячена науковому дослідженню питання стосовно сутності та місця в межах цивільного правовідношення суб’єктивного повноваження особи на захист свого порушеного права. Підкреслюється, що право на захист є наявною ...
 • Каракасіді, Олена Федорівна; Каракасіді, О. Ф.; Каракасиди, Елена Федоровна; Karakasidi, Olena F.; Зіньковський, В’ячеслав Вікторович; Зіньковський, В. В.; Зиньковский, Вячеслав Викторович; Zinkovskyi, Viacheslav V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Статтю присвячено дослідженню юридичної природи зарахування зустрічних вимог як одного зі способів належного припинення зобов’язання в цивільному праві. У статті проаналізовано поняття та підстави виникнення зобов’язання, ...
 • Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Стаття присвячена дослідженню приватноправових аспектів особистої таємниці. Шляхом аналізу практики суспільного життя досліджено процеси юридизації сфер суспільства, що стосуються особистої таємниці. З'ясовані закономірності, ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Iuliia V.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів щодо об’єктів права власності релігійних організацій. Предметом дослідження є питання теорії і практики правового регулювання відносин, що виникають у разі ...
 • Зінькевич, Юлія Євгенівна; Зінькевич, Ю. Є.; Зинькевич, Юлия Евгеньевна; Zinkevych, Yuliia Ye. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Стаття присвячена дослідженню суб’єктного складу, предмета, змісту договору про зміну черговості одержання права на спадкування та часових меж, допустимих для його нотаріального посвідчення, а також визначенню типової та ...
 • Сприндис, Сергій Іванович; Сприндис, С. І.; Сприндис, Сергей Иванович; Spryndys, Serhii I. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  У даній статті автором розглядається співвідношення понять «комерційна концесія» і «франчайзинг». Легалізоване в Україні поняття комерційної концесії дало поштовх у розвитку даного виду ділових відносин, що стало одним із ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Статтю присвячено питанням визначення передумов потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного інтелекту. Доведено, що виникли передумови наукового дослідження потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного ...
 • Чванкін, Сергій Анатолійович; Чванкін, С. А.; Чванкин, Сергей Анатольевич; Chvankin, Serhii A. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  У цій науковій статті охарактеризовано процесуальний порядок та особливості використання електронних повідомлень у процесі судового доказування у цивільному судочинстві України. Встановлено види електронних повідомлень, ...
 • Пижова, Марина Олександрівна; Пижова, М. О.; Пижова, Марина Александровна; Pyzhova, Maryna O. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  У статті висвітлено питання мінімальної заробітної плати в контексті юридичної гарантії оплати праці. Мінімальна заробітна плата є базовою юридичною гарантією оплати праці. Важливою умовою стимулювання економічного розвитку ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)