Суспільний інтерес як підстава для обмеження права власності на культурні пам’ятки

Show simple item record

dc.contributor.author Городиський, Іван Михайлович
dc.contributor.author Городиський, І. М.
dc.contributor.author Городиский, Иван Михайлович
dc.contributor.author Horodyskyi, Ivan M.
dc.date.accessioned 2021-07-02T06:55:59Z
dc.date.available 2021-07-02T06:55:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Городиський І. М. Суспільний інтерес як підстава для обмеження права власності на культурні пам’ятки / І. М. Городиський // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 39. – С. 24-29. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14937
dc.description Городиський І. М. Суспільний інтерес як підстава для обмеження права власності на культурні пам’ятки / І. М. Городиський // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 39. – С. 24-29. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject охорона культурної спадщини en_US
dc.subject право власності на культурні пам’ятки en_US
dc.subject інтерес суспільства en_US
dc.subject ЄСПЛ en_US
dc.subject злочини проти культурної спадщини en_US
dc.subject охрана культурного наследия en_US
dc.subject право собственности на памятники культуры en_US
dc.subject интерес общества en_US
dc.subject ЕСПЧ en_US
dc.subject преступления против культурного наследия en_US
dc.subject protection of cultural heritage en_US
dc.subject ownership of cultural monuments en_US
dc.subject public interest en_US
dc.subject ECtHR en_US
dc.subject cultural heritage crimes en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Суспільний інтерес як підстава для обмеження права власності на культурні пам’ятки en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record