Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Грушевська, Юлія Андріївна
dc.contributor.author Грушевська, Ю. А.
dc.contributor.author Грушевская, Юлия Андреевна
dc.contributor.author Hrushevska, Yuliia A.
dc.date.accessioned 2021-07-02T07:39:54Z
dc.date.available 2021-07-02T07:39:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Грушевська Ю. А. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» / Ю. А. Грушевська. – Одеса : НУ «ОЮА», 2021. – 44 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14939
dc.description Грушевська Ю. А. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» / Ю. А. Грушевська. – Одеса : НУ «ОЮА», 2021. – 44 с. en_US
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою надати знання про основи професійної діяльності фахівця у сфері реклами й PR, ознайомити з базовими положеннями сучасних маркетингових комунікацій, сформувати навички володіння студентами головним термінологічним апаратом спеціальності та вмінням орієнтуватись у сучасних технологіях реклами й PR. Дисципліна «Вступ до спеціальності» є базовою до опанування спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як «Теорія реклами», «Історія реклами», «Теорія PR», «Історія PR» та ін. Посібник містить тематичний план дисципліни, лекції, запитання та завдання для самоперевірки, питання до іспиту та список рекомендованої літератури. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : НУ «ОЮА» en_US
dc.title Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record