Інтегровані маркетингові комунікації : навчально-методичний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Грушевська, Юлія Андріївна
dc.contributor.author Грушевська, Ю. А.
dc.contributor.author Грушевская, Юлия Андреевна
dc.contributor.author Hrushevska, Yuliia A.
dc.date.accessioned 2021-07-02T08:58:25Z
dc.date.available 2021-07-02T08:58:25Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Грушевська Ю. А. Інтегровані маркетингові комунікації : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» / Ю. А. Грушевська. – Одеса : НУ «ОЮА», 2021. – 100 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14941
dc.description Грушевська Ю. А. Інтегровані маркетингові комунікації : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» / Ю. А. Грушевська. – Одеса : НУ «ОЮА», 2021. – 100 с. en_US
dc.description.abstract Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою дати систематизовані знання про систему маркетингових комунікацій організації, визначити основні теоретичні поняття і відпрацювати навички їх використання при аналізі явищ і процесів у сфері просування, сформувати уміння і навички планування маркетингових комунікацій організації. Навчально-методичний посібник містить навчальний план та структуру курсу, лекції, плани практичних занять, теми для самостійної роботи та реферативних робіт, питання для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, список рекомендованої літератури тощо. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : НУ «ОЮА» en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Media and communication studies en_US
dc.title Інтегровані маркетингові комунікації : навчально-методичний посібник en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record