Набуття статусу адвоката в Україні та інших пострадянських країнах: порівняльно-правове дослідженняFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.043
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.043 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Владишевської Вікторії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 765 від 02 липня 2021 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»