*Публікації та навчально-методичні видання Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

*Публікації та навчально-методичні видання Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Recent Submissions

 • Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Popovych, Olena V.; Томаш, Л. В.; Томаш, Леонід Васильович; Tomash, Leonid V.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Latkovskyi, Pavlo P.; Бабій, А. Ю.; Бабій, Алла Юріївна; Babii, Alla Y. (Чернівці, 2022)
  Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальне право України». У ньому на основі чинного Кримінального кодексу України і сучасних наукових позицій подаються конструктивні особливості ...
 • Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Биленец, Дария Анатольевна; Bilenets, Dariia A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V. (Чернівці, 2022)
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого ...
 • Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V. (Чернівці, 2022)
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Кримінальне право». Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання ...
 • Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Биленец, Дарья Анатольевна; Bilenets, Dariia A. (Чернівці, 2022)
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ...
 • Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Томаш, Леонід Васильович; Томаш, Л. В.; Томаш, Леонид Васильевич; Tomash, Leonid V.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P. (Чернівці, 2022)
  Навчально-методичний посібник містить опорні конспекти лекцій, в яких висвітлюються питання загальної частини кримінального права України з урахуванням надбань вітчизняної кримінально-правової науки. Опорні конспекти ...
 • Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.; Лещенко, О. В.; Лещенко, Олександр Вікторович (Чернівці, 2021)
  У навчально-методичному посібнику «Основи римського приватного права» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» відповідно до навчальної програми студентів ...
 • Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S. (Чернівці, 2021)
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Основи цивільного судочинства». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми ...
 • Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P. (Чернівці, 2021)
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів ...
 • Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S. (Чернівці, 2021)
  У навчально-методичному посібнику «Сімейне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного ...
 • Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S. (Чернівці, 2021)
  У навчально-методичному посібнику «Екологічне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Екологічне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту ...
 • Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Мошинська, Я. С.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S. (Чернівці, 2021)
  У навчально-методичному посібнику «Цивільне право (Частина 1)» подаються тематика та основий виклад лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями для аудиторної та самостійної роботи студентів. У ...
 • Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V. (Чернівці, 2021)
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів ...
 • Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O. (Чернівці, 2021)
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів ...
 • Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S. (Чернівці, 2021)
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Цивільний процес (загальна частина)». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, ...
 • Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Глиняный, Иван Владимирович; Hlynianyi, Ivan V. (Чернівці, 2021)
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання Конституції України підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти ...
 • Unknown author (Чернівці : Технодрук, 2021)
  Монографія присвячена сучасному етапу світового економічного та соціального розвитку, що характеризується процесами цифровізації, впливаючи на сферу публічних фінансів та вимагаючи модернізації ...
 • Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P. (Чернівці : Технодрук, 2019)
  У монографії розглянуто актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю. Охарактеризовано історіографію фінансовоправових досліджень з бюджетно-контрольної проблематики та проаналізовано принципи бюджетного ...
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Латковський, Павло Павлович (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – ...
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Вивчення навчальної дисципліни «Податкове законодавство» сприятиме формуванню серед здобувачів вищої освіти комплексного знання щодо предмету курсу, яке відповідає сучасним тенденціям розвитку податково-правових відносин ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович (Одеса : Фенікс, 2019)

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds