Державний примус у сучасній правовій політиці УкраїниFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.045
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.045 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Аракеляна Разміка Мінасовіча на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 903 від 11 серпня 2021 р. " Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України "