Культурологічні аспекти дослідження правового міфу

Show simple item record

dc.contributor.author Тіщенко, Юлія Валеріївна
dc.contributor.author Тіщенко, Ю. В.
dc.contributor.author Тищенко, Юлия Валерьевна
dc.contributor.author Tishchenko, Yuliia V.
dc.date.accessioned 2021-09-01T07:08:32Z
dc.date.available 2021-09-01T07:08:32Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Тіщенко Ю. В. Культурологічні аспекти дослідження правового міфу / Ю. В. Тіщенко // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 49-53. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15168
dc.description Тіщенко Ю. В. Культурологічні аспекти дослідження правового міфу / Ю. В. Тіщенко // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 49-53. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject міф en_US
dc.subject культурні архетипи en_US
dc.subject правовий міф en_US
dc.subject властивості правового міфу en_US
dc.subject культурологічний підхід en_US
dc.subject антропологічний підхід en_US
dc.subject герменевтичній підхід en_US
dc.subject семіотичний підхід en_US
dc.subject миф en_US
dc.subject культурные архетипы en_US
dc.subject правовой миф en_US
dc.subject свойства правового мифа en_US
dc.subject культурологический подход en_US
dc.subject антропологический подход en_US
dc.subject герменевтический подход en_US
dc.subject семиотический подход en_US
dc.subject myth en_US
dc.subject cultural archetypes en_US
dc.subject legal myth en_US
dc.subject properties of legal myth en_US
dc.subject culturological approach en_US
dc.subject anthropological approach en_US
dc.subject hermeneutic approach en_US
dc.subject semiotic approach en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Legal history en_US
dc.title Культурологічні аспекти дослідження правового міфу en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record