Ювенальна юстиція: історія створення та особливості функціонування у міжнародній та вітчизняній практиці

Show simple item record

dc.contributor.author Широкова-Мураш, Ольга Геннадіївна
dc.contributor.author Широкова-Мураш, Ольга Геннадиевна
dc.contributor.author Shirokova-Murash, Ol'ga
dc.contributor.author Білощена, Ульяна Миколаївна
dc.contributor.author Билощена, Ульяна Николаевна
dc.contributor.author Biloshhena, Ul'jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T08:24:48Z
dc.date.available 2015-07-24T08:24:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Широкова-Мураш О. Г., Білощена У. М. Ювенальна юстиція: історія створення та особливості функціонування у міжнародній та вітчизняній практиці / О. Г. Широкова-Мураш, У. М. Білощена // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 111-117. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1528
dc.description Широкова-Мураш О. Г., Білощена У. М. Ювенальна юстиція: історія створення та особливості функціонування у міжнародній та вітчизняній практиці / О. Г. Широкова-Мураш, У. М. Білощена // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 111-117. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject ювенальна юстиція ru_RU
dc.subject функціонування ювенальної юстиції ru_RU
dc.subject профілактика вчинення злочинів неповнолітніми ru_RU
dc.subject міжнародні стандарти ru_RU
dc.subject неповнолітні особи ru_RU
dc.subject здійснення правосуддя щодо неповнолітніх ru_RU
dc.subject ювенальная юстиция ru_RU
dc.subject функционирование ювенальной юстиции ru_RU
dc.subject профилактика совершения преступлений несовершеннолетними ru_RU
dc.subject международные стандарты ru_RU
dc.subject несовершеннолетние лица ru_RU
dc.subject juvenile justice ru_RU
dc.subject the functioning of the juvenile justice system ru_RU
dc.subject prevention of the commission of crimes by minors ru_RU
dc.subject international standards ru_RU
dc.title Ювенальна юстиція: історія створення та особливості функціонування у міжнародній та вітчизняній практиці ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record