Основні функції соціальної держави щодо забезпечення соціальних прав людини

Show simple item record

dc.contributor.author Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна
dc.contributor.author Кулі-Іванченко, К. К.
dc.contributor.author Кули-Иванченко, Ксения Константиновна
dc.contributor.author Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.
dc.date.accessioned 2021-09-08T13:00:14Z
dc.date.available 2021-09-08T13:00:14Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Кулі-Іванченко К. К. Основні функції соціальної держави щодо забезпечення соціальних прав людини / К. К. Кулі-Іванченко // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 282-284. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15324
dc.description Кулі-Іванченко К. К. Основні функції соціальної держави щодо забезпечення соціальних прав людини / К. К. Кулі-Іванченко // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 282-284. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject соціальна держава en_US
dc.subject соціальні права en_US
dc.subject функції держави en_US
dc.subject гарантування прав людини en_US
dc.subject гідний рівень життя en_US
dc.subject соціально орієнтована ринкова економіка en_US
dc.subject соціально-правова політика en_US
dc.subject социальное государство en_US
dc.subject социальные права en_US
dc.subject функции государства en_US
dc.subject гарантирование прав человека en_US
dc.subject достойный уровень жизни en_US
dc.subject социально ориентированная экономика en_US
dc.subject социально-правовая политика en_US
dc.subject social state en_US
dc.subject social rights en_US
dc.subject state functions en_US
dc.subject human rights guaranty en_US
dc.subject decent life level en_US
dc.subject social oriented economy en_US
dc.subject social and legal policy en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Основні функції соціальної держави щодо забезпечення соціальних прав людини en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record