Інститут відкликання народного депутата України виборцями: проблеми теорії і практикиFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.051
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.051 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Станіка Сергія Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 – «Право» за спеціальністю 081 – «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 965 від 3 вересня 2021 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти та науки України».