Інститут відкликання народного депутата України виборцями: проблеми теорії і практики

Show simple item record

dc.contributor.author Станік, Сергій Романович
dc.date.accessioned 2021-09-10T13:23:09Z
dc.date.available 2021-09-10T13:23:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Станік С. Р. Інститут відкликання народного депутата України виборцями: проблеми теорії і практики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15402
dc.description Станік С. Р. Інститут відкликання народного депутата України виборцями: проблеми теорії і практики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2021. en_US
dc.description.abstract У дисертаційному дослідженні вирішено наукове завдання, що полягає в розробці комплексних пропозицій з впровадження інституту відкликання виборцями народного депутата України (на матеріалах одномандатних виборчих округів) у теорію та практику національного державотворення на сучасному етапі розвитку Української держави та суспільства. en_US
dc.description.abstract За підсумками дослідження сформульовано висновки та пропозиції, до числа найбільш важливих з яких належать такі.
dc.description.abstract Основним аргументом на користь впровадження відкликання виборцями народного депутата України є те, що, взятий окремо від інших інститутів безпосередньої демократії, інститут виборів на сучасному етапі не здатний забезпечити поточний контроль виборців за схвалюваними виборними органами і посадовими особами рішеннями. Він забезпечує тільки періодичний контроль, який здійснюється під час наступних виборів. З метою впровадження поточного контролю в Україні слід впровадити інститут відкликання парламентарія виборцями.
dc.description.abstract Обґрунтовано, що цінність інституту відкликання виборцями народного депутата України полягатиме в тому, щоб забезпечити виконання цією особою своєї основної функції – трансформувати бажання та потреби виборців у закони.
dc.description.abstract Для забезпечення подальшої демократизації державного та суспільного життя в Україні запропоновано надати виборцям можливість: а) обрання того чи іншого кандидата, передвиборна програма якого найбільшою мірою відповідає їх баченню шляху подальшої розбудови і розвитку держави; б) контролю виконання ними своїх передвиборних зобов’язань, закріплених у передвиборній програмі; в) притягнення до конституційної відповідальності шляхом відкликання конкретного парламентарія за невиконання чи неналежне виконання своєї передвиборної програми.
dc.description.abstract Виявлено, що відкликання виборцями народного депутата України в разі його впровадження буде виступати: а) формою прямого народовладдя; б) складовою права громадян брати участь в управлінні державними справами; в) санкцією за конституційне правопорушення, що полягає в невиконанні або неналежному виконанні положень передвиборної програми.
dc.description.abstract Сформульовано, що народний депутат України – це політичний діяч, обраний виборцями для реалізації плану дій по досягненню цілей, зазначених в його передвиборній програмі, шляхом реалізації повноважень, наданих Конституцією і чинним законодавством.
dc.description.abstract Запропоновано розглядати передвиборну програму кандидата в народні депутати України як публічну оферту (пропозицію), яку акцептують (приймають, з якою погоджуються) виборці шляхом голосування за цього конкретного кандидата.
dc.description.abstract До числа функцій передвиборної програми кандидата в народні депутати України запропоновано вважати належними такі: а) агітаційну; б) ініціативну; в) контрольну; г) інформаційну.
dc.description.abstract Рекомендовано встановити такі вимоги до передвиборної програми кандидата в народні депутати України: а) поетапна деталізація її виконання із зазначенням терміну кожного етапу; б) наявність альтернативних варіантів стратегії в разі, якщо через ті чи інші обставини не вдасться реалізувати певні положення програми; в) обґрунтування положень програми із застосуванням економічних тощо показників; г) наявність пояснювальної записки, яка містить пояснення основних соціально-економічних тощо понять програми.
dc.description.abstract Запропоновано закріпити у виборчому законодавстві такі положення: а) надати кожному кандидату в народні депутати України окрему веб-сторінку на Офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, на якій розміщувати його передвиборну програму (програми) з пояснювальними записками; б) після закінчення виборів залишати ці матеріали у відкритому доступі; в) для кандидатів у народні депутати, які вже балотувались на виборні посади, впровадити вимогу при наступному (наступних) поданні документів для реєстрації кандидатом на виборну посаду (пост) разом з пакетом необхідних документів надати звіт про виконання положень своєї попередньої передвиборної програми (програм).
dc.description.abstract Знайшла подальшу аргументацію теза: щодо здійснення інституційної кодифікації положень про відкликання виборцями народного депутата України рекомендовано прийняти Закон України «Про відкликання виборцями народного депутата України». Обґрунтована доцільність при розробці цього Закону взяти за основу та в цілому Закон України «Про відкликання народного депутата України» від 19 жовтня 1995 року (втратив чинність).
dc.description.abstract Для актуалізації положень Закону України «Про відкликання народного депутата України» від 19 жовтня 1995 року запропоновано: а) спростити процес відкликання виборцями народного депутата України; б) широко застосовувати електронні технології; в) взяти до уваги положення Виборчого кодексу України та Закону України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 року.
dc.description.abstract Аргументована доцільність впровадження позасудового порядку підтвердження факту невиконання або неналежного виконання народним депутатом України положень своєї передвиборної програми, а саме оцінки його діяльності виключно громадянським суспільством (організованими та неорганізованими виборцями).
dc.description.abstract Запропоновано виокремлювати такі стадії відкликання виборцями народного депутата України: – створення та реєстрація ініціативної групи виборців по відкликанню народного депутата України; – підтримка пропозиції про відкликання народного депутата України шляхом збирання підписів виборців на підписних листах (у паперовій та електронній формі через Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії); – підрахунок підписів виборців, які підтримали пропозицію про відкликання, і прийняття рішення щодо призначення електронного голосування про відкликання народного депутата України; – агітація перед відкликанням виборцями народного депутата України; – складання списків виборців; – електронне голосування; – підрахунок голосів та встановлення результатів відкликання; – офіційне оголошення результатів відкликання виборцями народного депутата України.
dc.description.abstract У майбутньому Законі України «Про відкликання виборцями народного депутата України» рекомендовано закріпити такі положення.
dc.description.abstract Єдиною підставою для відкликання виборцями народного депутата України є невиконання або неналежне виконання положень передвиборної програми.
dc.description.abstract Суб’єктами відкликання народного депутата України є виборці відповідного виборчого округу.
dc.description.abstract У разі якщо встановлено, що при порушенні питання про відкликання народного депутата України і збиранні підписів на підтримку цієї пропозиції було додержано вимоги Закону, у т. ч. зібрано необхідну кількість підписів виборців, Центральна виборча комісія призначає на неділю або інший неробочий день електронне голосування про відкликання народного депутата України від відповідного виборчого округу, але у строк не пізніше ніж через два місяці після прийняття рішення про призначення голосування і не раніше ніж через місяць.
dc.description.abstract Щодо дій, пов’язаних зі збором та підрахунком підписів виборців, запропоновано встановити, що: а) право порушувати питання про відкликання народного депутата України належить виключно виборцям відповідного виборчого округу; б) пропозиція про відкликання народного депутата України має бути підтримана не менш як 10 % виборців відповідного округу; в) загальний строк збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання народного депутата України становить 45 днів від дня одержання свідоцтва ініціативною групою.
dc.description.abstract Сформульовано та деталізовано пропозицію додатково вести збір підписів в електронному вигляді. Рекомендовано закріпити в майбутньому Законі України «Про відкликання виборцями народного депутата України», що після реєстрації першої ініціативної групи Центральна виборча комісія розміщує повідомлення про це на своєму Офіційному веб-сайті протягом 3 робочих днів. На сайті доцільно зробити рубрику «Відкликання виборцями народного депутата України», в якій присвятити кожному ініційованому відкликанню окрему веб-сторінку. Виборці, відвідавши цю сторінку, можуть підтримати ініціативу щодо відкликання, поставивши свій електронний цифровий підпис. Це сприятиме збереженню ресурсів ініціативної групи (у частині часу та витрат на канцелярію) та Центральної виборчої комісії (у частині перевірки підписів).
dc.description.abstract З метою запобігання можливим зловживанням, інститутом відкликання запропоновано застосовувати: а) обмеження реалізації права відкликання протягом певного періоду (через те що строк повноважень Верховної Ради України складає п’ять років, слід рекомендувати заборонити ініціювати відкликання протягом першого року з дня початку повноважень народного депутата та протягом 6 місяців до завершення строку його повноважень); б) заборону на повторну спробу відкликання одного й того самого депутата протягом терміну його повноважень (ураховуючи, що строк повноважень Верховної Ради України складає п’ять років, слід рекомендувати таке правило: якщо за результатами голосування щодо відкликання депутат не був відкликаний, наступне проведення голосування щодо відкликання цього депутата можливо тільки після закінчення 12 місяців з дня попереднього голосування).
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject відкликання парламентарія виборцями en_US
dc.subject безпосередня демократія en_US
dc.subject парламентарій en_US
dc.subject народний депутат України en_US
dc.subject конституційно-правова відповідальність en_US
dc.subject юридична відповідальність en_US
dc.subject конституційно-правова відповідальність народних депутатів України en_US
dc.subject recall of a parliamentarian by voters en_US
dc.subject direct democracy en_US
dc.subject parliamentarian en_US
dc.subject People's Deputy of Ukraine en_US
dc.subject constitutional responsibility en_US
dc.subject legal responsibility en_US
dc.subject constitutional responsibility of people's deputies of Ukraine en_US
dc.title Інститут відкликання народного депутата України виборцями: проблеми теорії і практики en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.051
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.051 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Станіка Сергія Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 – «Право» за спеціальністю 081 – «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 965 від 3 вересня 2021 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти та науки України».

Show simple item record