Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 28

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 28

 

Recent Submissions

 • Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню гендерно-правових реформ у Литовській Республіці, які розглядаються у контексті питань щодо гендерної рівності та гендерної дискримінації. Литва за рівнем гендерного розвитку входить до тих ...
 • Бегма, Андрій Петрович; Бегма, А. П.; Бегма, Андрей Петрович; Behma, Andrii P.; Ховпун, Олексій Сергійович; Ховпун, О. С.; Ховпун, Алексей Сергеевич; Khovpun, Oleksii S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Комп'ютерні технологій проникли у сфери людської діяльності - економічну, соціальну, управлінську, культурну та інші. Діяльність впливає на життя соціуму та на злочинну діяльність. До злочинів у сфері інформаційних ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню правового статусу Міністерства освіти та науки України як уповноваженого суб'єкта у сфері наукової діяльності. Встановлено, що галузь науки впорядковано через діяльність, яка є дотичною до ...
 • Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Рачук, Валерій Олександрович; Рачук, В. О.; Рачук, Валерий Александрович; Rachuk, Valerii O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті досліджено міждисциплінарні зв'язки під час виявлення шкідливих програм, що складають систему комп'ютерної вірусології. Показано, яким чином залежно від механізму дії шкідливих програм їх поділяють на відповідні ...
 • Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто підходи до визначення поняття публічних послуг в європейських країнах. Охарактеризовані концепції розуміння, втілення та використання «сервісної держави» в іноземних державах та особливості надання ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Гуйван, Петр Дмитриевич; Huivan, Petro D. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню актуального питання про сутнісні та темпоральні характеристики суб'єктивного права та відповідного юридичного обов'язку учасників цивільного правовідношення. Надаються думки автора стосовно ...
 • Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена розкриттю на основі норм КПК України, інших законів і підзаконних нормативно-правових актів механізму застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до ...
 • Коритко, Лілія Ярославівна; Коритко, Л. Я.; Коритко, Лилия Ярославовна; Korytko, Liliia Ya.; Джуган, Вікторія Олегівна; Джуган, В. О.; Джуган, Виктория Олеговна; Dzhuhan, Viktoriia O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Кожна держава Стародавнього Світу має свою історію виникнення та розвитку. Ці держави були східними деспотіями зі своїми особливостями. Стародавня Індія як монархія мала окремі демократичні інститути, а Стародавній Китай ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави передбачає необхідність проведення політичних, соціально-економічних та правових реформ, реформування та удосконалення існуючої ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена висвітленню у правовому аспекті осмислення розвитку місцевого самоврядування в Україні у процесі становлення громадянського суспільства, в умовах викликів сьогодення. Наголошується на особливому місці ...
 • Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто проблеми, що пов'язані із необхідністю переосмислення усталених концепцій основоположних прав особи у зв'язку з глобальною цифровізацією всіх сфер суспільного життя. Проаналізовано зміст поняття прав ...
 • Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Наукове дослідження присвячене аналізу впливу діджиталізації на реалізацію контрольних повноважень центральним органом нагляду за фінансовими послугами у Німеччині. Охарактеризовані наслідки, що спричинює використання ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Hermeneutics, having emerged due to innovations in philosophy, is currently used by other humanities, including jurisprudence. Hermeneutics (from the Greek 8pur|V8UC0 (hermeneutikos) - interpreter) - the art of understanding, ...
 • Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Stoianova, Tetiana A.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті проаналізований механізм застосування обмежувального припису в Україні. Досліджена статистика звернень у зв'язку із вчиненням домашнього насильства у країнах світу, в Україні за роки карантинних обмежень, викликаних ...
 • Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті досліджуються фактори впливу пандемії COVID-19 на продовольчу безпеку Загрозливі реалії змусили відреагувати ФАО, Всесвітню продовольчу програму ООН, Всесвітній економічний форум у Давосі, СОТ, які хоча і задекларували ...
 • Тріпульський, Григорій Яковлевич; Тріпульський, Г. Я.; Трипульский, Григорий Яковлевич; Tripulskyi, Hryhorii Ya. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті проаналізований механізм охорони та захисту нерухомого майна в Україні. Досліджена статистика звернень у зв'язку із вчиненням порушень у сфері права власності на нерухоме майно в період карантинних обмежень, ...
 • Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто сутність Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, її окремих підсистем (модулів), початок функціонування та етапи впровадження у цивільне судочинство. Динаміка реформування української ...
 • Харченко, Сергій Володимирович; Харченко, С. В.; Харченко, Сергей Владимирович; Kharchenko, Serhii V.; Симчук, Анатолій Степанович; Симчук, А. С.; Симчук, Анатолий Степанович; Symchuk, Anatolii S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Становлення України як демократичної правової держави, проголошення людини найвищою соціальною цінністю вимагає вжиття відповідних суспільно-політичних і правових заходів щодо забезпечення прав і свобод людини. Такі заходи ...
 • Шустрова, Ксенія Володимирівна; Шустрова, К. В.; Шустрова, Ксения Владимировна; Shustrova, Kseniia V.; Богатирьова, Марина Олександрівна; Богатирьова, М. О.; Богатырёва, Марина Александровна; Bohatyrova, Maryna O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  It is determined that in Ukraine there is an administrative and criminal liability for smuggling. Therefore, depending on the legal responsibility that is provided during the implementation of smuggling, smuggling is ...