Часопис цивілістики. Випуск 41

Часопис цивілістики. Випуск 41

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Гельветика, 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Масштабне оновлення вітчизняного цивільного законодавства, модернізація Цивільного кодексу України з метою забезпечення максимальної відповідності його норм сучасним вимогам, природно, актуалізує дослідження проблем ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Huivan, Petro D. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Наукова стаття присвячена порівнянню строків здійснення регулятивного цивільного права та строків реалізації права на захист у разі правопорушення. Попри зовнішню схожість вказаних темпоральних характеристик, у роботі ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I.; Шамота, Олександр Володимирович; Шамота, О. В.; Shamota, Oleksandr V. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Проблематика забезпечення принципу гендерної рівності у сімейних правовідносинах і формування національного механізму щодо відповідності світовим політичним процесам і міжнародним зобов’язанням України, її європейському ...
 • Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Matiiko, Mykola V. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню приватноправових аспектів спортивних нагород. Шляхом аналізу практики суспільного життя досліджено процеси юридизації сфер суспільства, що стосуються спортивних нагород. З’ясовані закономірності, ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yuliia V.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Adakhovska, Nadiia S. (Одеса : Гельветика, 2021)
  У статті проаналізовано правове регулювання вакцинації в різних країнах світу і ставлення населення цих країн до проведення подібних профілактичних заходів за умов пандемії COVID-19. Проведено науково-теоретичне дослідження ...
 • Кухарєв, Олександр Євгенович; Кухарєв, О. Є.; Kukhariev, Oleksandr Ye. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Стаття присвячена з’ясуванню особливостей спадкування права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. У разі смерті учасника товариства з обмеженою відповідальністю слід розмежовувати право ...
 • Біцюк, Андрій Володимирович; Біцюк, А. В.; Bitsiuk, Andrii V. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Початок ХХІ ст. характеризується для нашої країни виходом економіки на новий етап свого розвитку. Висока швидкість розвитку інформаційних ресурсів призвела до формування нової економіки, глобальної за своїми масштабами. ...
 • Фірсова, Наталія Володимирівна; Фірсова, Н. В.; Firsova, Nataliia V. (Одеса : Гельветика, 2021)
  У науковій статті доведено актуальність розгляду аграрної розписки як невід’ємного й універсального інструменту інвестування в аграрну сферу. Пілотні проекти щодо запуску аграрних розписок територією України дали свої ...
 • Колодін, Артем Олексійович; Колодін, А. О.; Kolodin, Artem O. (Одеса : Гельветика, 2021)
  У запропонованій статті визначається, що об’єктивні закономірності розвитку продуктивних сил сучасної епохи, прискорення науково-технічного прогресу у всіх сферах матеріального виробництва настійно вимагають подальшого ...
 • Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Honcharenko, Vladyslava O. (Одеса : Гельветика, 2021)
  У статті досліджуються проблемні питання правового регулювання систем розпізнавання обличчя, які сьогодні широко використовуються у світі та в Україні. Проаналізовано досвід регулювання захисту персональних даних у ...
 • Menso, Iryna V.; Menso, I. V.; Менсо, Ірина Володимирівна; Менсо, І. В. (Одеса : Гельветика, 2021)
  На підставі законодавства ЄС проведено аналіз поняття «електронна комерція», визначені правовідносини, які становлять це поняття, досліджено поняття та використання електронних документів та електронних підписів. У ЄС ...
 • Московчук, Дмитро Олександрович; Московчук, Д. О.; Moskovchuk, Dmytro O.; Кіліміченко, Анна Олегівна; Kilimichenko, Anna O.; Кіліміченко, А. О. (Одеса : Гельветика, 2021)
  У статті розглядаються два основні аспекти електронних доказів, такі як допустимість таких доказів у судах і достовірність. В обох аспектах сферою обговорення будуть закони Малайзії та Сінгапуру. Нормами, що передба-чають ...
 • Zhebrovska, Krystyna A.; Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Zhebrovska, K. A.; Riaboshapchenko Anastasiia O.; Riaboshapchenko A. O.; Рябошапченко Анастасія Олександрівна; Рябошапченко А. О. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Міжнародні стандарти прав і свобод людини можна розглядати як загальновизнані положення міжнародних актів обов’язкового та рекомендаційного характеру, а також принципи міжнародного права, що закріплюють фундаментальні ...
 • Шкабаро, В. М.; Шкабаро, Вероніка Миколаївна; Shkabaro, Veronika M.; Луніна, Олена Станіславівна; Луніна, О. С.; Lunina, Olena S. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Стаття присвячена аналізу судової практики України, доказам і доказуванню у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Проаналізовано зміст правових норм Сімейного кодексу України, ...