Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.contributor.author Харитонов, Е. О.
dc.contributor.author Kharytonov, Yevhen O.
dc.contributor.author Харитонова, Олена Іванівна
dc.contributor.author Kharytonova, Olena I.
dc.contributor.author Кулініч, Ольга Олексіївна
dc.contributor.author Kulinich, Olha O.
dc.contributor.author Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна
dc.contributor.author Bernaz-Lukavetska, Olena M.
dc.contributor.author Давидова, Ірина Віталіївна
dc.contributor.author Колодін, Денис Олексійович
dc.contributor.author Kolodin, Denys O.
dc.contributor.author Фасій, Богдан Володимирович
dc.contributor.author Fasii, Bohdan V.
dc.contributor.author Некіт, Катерина Георгіївна
dc.contributor.author Nekit, Kateryna H.
dc.contributor.author Сафончик, Оксана Іванівна
dc.contributor.author Safonchyk, Oksana I.
dc.contributor.author Радейко, Роман Ігорович
dc.contributor.author Radeiko, Roman I.
dc.contributor.author Цуркану, Сюзанна Іванівна
dc.contributor.author Tsurkanu, Siuzanna I.
dc.contributor.author Толмачевська, Юлія Олегівна
dc.contributor.author Tolmachevska, Yuliia O.
dc.date.accessioned 2021-11-11T10:00:25Z
dc.date.available 2021-11-11T10:00:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової; уклад. Б. В. Фасій ; НУ ОЮА. - Одеса : Юридична література, 2018. - 176 с. - (Серія: Цивілістика та «ІТ-право»). en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/15694
dc.description Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової; уклад. Б. В. Фасій ; НУ ОЮА. - Одеса : Юридична література, 2018. - 176 с. - (Серія: Цивілістика та «ІТ-право»). en_US
dc.description.abstract У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються особливості правового регулювання соціальних мереж, зокрема концептуальні питання правового регулювання відносин у онлайнових соціальних мережах, правочинів, акаунтів, реклами, захисту персональних даних, блокування, фільтрації та видалення контенту в соціальних мережах, цивільної та кримінальної відповідальності при користуванні соціальними мережами. Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних, правозастосовних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами IT-права та соціальними мережами. en_US
dc.description.abstract The monograph examines current issues in communication with the intensive development of information technology, IT law, designated to ensure the regulation of relations in the IT sphere and social networks. Peculiarities of legal regulation of social networks, in particular, are analyzed conceptual issues of legal regulation of relations in online social networks, transactions, accounts, advertising, personal data protection, blocking, filtering and deleting content on social networks, civil and criminal liability when using social networks. The monograph is intended for scientific and scientific-pedagogical workers higher educational institutions and research institutions, law students, practical workers of judicial, law enforcement, law enforcement authorities, as well as anyone interested in IT and social issues networks.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса: Юридична література en_US
dc.subject правове регулювання відносин у онлайнових соціальних мережах en_US
dc.subject інтелектуальна власність en_US
dc.subject соціальні мережі en_US
dc.subject Акаунт у соціальній мережі en_US
dc.subject правова охорона зображення людини у соціальних мережах en_US
dc.subject контент в соціальних мережах en_US
dc.subject legal regulation of relations in online social networks en_US
dc.subject Intellectual Property en_US
dc.subject social networks en_US
dc.subject Social network account en_US
dc.subject legal protection of the image of a person in social networks en_US
dc.subject content on social networks en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::TECHNOLOGY en_US
dc.title Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record